Archive Page 124

01
Şub
11

CIA’nın Bidon Kafa Devrimi (!)

Tiranlar,  onlarca  yıldır  koltuktalar…

Dahası,  Haçlı  tarafından  atandıkları  koltukları  kendilerine  hanedan  var  sayıp,

çocuklarına  bırakma  niyetindeler !..

Ama  koltuğun  asıl  sahibi  bunu  istemiyor !..

Sözün  özü ;  son  kullanma  tarihi  gelen  Tiranlar,  yer -

lerine  konulacak  yeni  işbirlikçilere  fırsat  yaratmak

için  temizleniyor !..

Daha  önce  atandıkları  ABD  tarafından !..

İpleri  de  kendi  halklarına  çektiriliyor !..

Bizim  yerli  işbirlikçi  pezevenklerin  götleri  de  bu

yüzden  tutuştu…

Bu  kadar  basiiiit…

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

Demokrat Obama, “Mısır’ın geleceğini halk belirleyecek” demiş..

Beyaz Saray “halkçıdır” bilindiği gibi!..

Orta Doğu şalak mallak sallanıyor, keramet kimin?!.

Tersten dalalım ve “CIA’nın kerametinden sual olunmaz” diyelim..

Petrol ve strateji alanlarındaki Tiranların paçası tutuşmuş vaziyette.

Sayalım…

Tunus-Bin Ali. Mısır-Mübarek.

Ürdün-Abdullah.

Libya-Kaddafi. Fas-Mehmet.

Yemen-Salih.

Filistin-Abbas.

Cezayir-Buteflika.

Suudi-Abdullah…

Kim bu muhteremler ?

Petrolden zıkkımlanan tiranlar…

Perişan halklarının üzerinde hanedanlaşan bu zevat, gücünü kimden alıyor ?

ABD’den..!

Ülkenin doğal kaynaklarını Batı’ya peşkeş çekip kendi halklarının üzerinde istibdat eden bu zorbaların gücü nereden ?

Haçlı imparatorların sağladığı korumadan (Kaddafi falan yanıltmasın, geldiği nokta budur)…

Eeee olan biten nedir ?

Okumaya devam edin ‘CIA’nın Bidon Kafa Devrimi (!)’

01
Şub
11

Özel jetleriyle kaçacak olanlar !

Lübnan’daki Sur şehrinin kraliçesi Elishar, Romalılardan kaçarak adamları ile birlikte Tunus’a sığınır.

Dönemin Tunus kralından bir öküz postu kadar yer ister.

Kral, bu teklifi kabul edince Elishar, öküz postunu mümkün olduğu kadar ince bir iplik haline getirerek, bu iplikle sınırlarını çizdiği bir araziyi işgal eder ve M.Ö. 814 yılında, Kartaca devletini kurar.

***

Peki  ABD  2800  yıl  sonra  Tunus’ta  nasıl  örgütlendi ?

Banu Avar’ın tespitlerine göre “1990’lardan beri Tunus’un kılcal damarlarına yerleşmiş Batılı örgütler, öncelikle eğitim sendikalarını denetleyip dönüştürmüşlerdi.

İnsan hakları ‘aktivistleri’ Tunus’un her yanındaydı. Halkın sokağa dökülmesinde Batı denetimindeki sendikalar büyük rol oynadı.

Halkın öfke ve isyanı belli kurumlarca denetlendi ve yönlendirildi.

Tunus, 2002’de Bush tarafından başlatılan ‘Orta Doğu İşbirliği Girişimi’nin bölgesel ofislerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Diğer ofisler Lübnan, Mısır ve Filistin’de bulunuyor.

Yemen ve Bahreyn, Girişim’e katılıyor. ABD, 2002’den beri ’Girişim’ vasıtasıyla, ekonomi, eğitim, kadın hakları, politik özgürlükler ve özellikle politik İslam konularında çeşitli kurumları fonlamaktadır.”

***
ABD, daha önce de Yugoslavya, Gürcistan, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelerde öküz postu kadar bir yer edindikten sonra, o postu örümcek ipliği kadar incelterek bu ülkelerin yarım aydınları ve markacı gençleri arasında birer ağ kurmuştu.

Bazılarında başarılı oldu. Bu örümcek ağlarının nasıl kurulduğunu, Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında adlı eserinde ayrıntılarıyla anlatır.

Örümcek ağlarının kuruluşunda, işbirlikçiler arasında, sadece siyasiler değil, generaller ve işadamları da vardır.

Fakat Mısır’daki isyanın altıncı gününde, bugüne kadar, gerçekte Amerikan istihbaratının kurduğu güdümlü toplum kuruluşlarına yardımcı olan ülkenin en varlıklı kişileri, 19 özel jetle, Kahire havaalanından kaçtı.

Kaçanlar arasında Telekom patronu Necib Sawiri ve oteller kralı Hüseyin Salim de var.

ABD, onları da sattı.

Okumaya devam edin ‘Özel jetleriyle kaçacak olanlar !’

01
Şub
11

İzmir’de Sarızeybek Fırtınası

ADD Narlıdere’nin ve ardından ADD Urla şubesinin düzenlediği Erdal Sarızeybek etkinliğinden İlk Kurşun gazetesi olarak sayın Sarızeybek’in konuk olduğu ve çok yoğun ilgi ile karşılaşılan söyleşilerde ulusal sorunlarımızın herbirine değinen Sarızeybek etkinliğinden edindiğimiz bilgileri ve fotoğrafları İlk Kurşun okuyucuları ile paylaşıyoruz:

-”ADD HEDEFTE”
-‘’MHP ÜZERİNDE OYUNLAR OYNANIYOR, 2 PARTİLİ DÜZEN İSTENİYOR’’
-‘’PKK’NIN ARKASINDA AB,ABD,İSRAİL VAR’’
-‘’MOLLA MUSTAFA BARZANİ İSRAİL AJANIDIR’’
‘’TERÖRLE OLAN HESABIMIZ ÇOK AĞIR BİR HESAP’’

Bize kimse televizyonlara çıkıp terörle olan hesabımızı anlatmıyor !

Benim 32 yılım terör ile mücadele içinde geçti.

Terörle mücadele sırasında bugüne kadar 6500 insanımız can vermiş.

Terör yüzünden 2 milyon insan yerinden yurdundan göç etmiş.

En önemlisi 300 milyoar dolarımız bu hain saldırılarla mücadele için harcanmış,aktarılmış.

Bu çok ağır bir hesaptır !

Terörle mücadelemiz çok ağır bir hesaptır !

Bu hesabı vermeyenler,yarın öbür gün bunun altında kalırlar !

 

Okumaya devam edin ‘İzmir’de Sarızeybek Fırtınası’

01
Şub
11

Banu AVAR ve Eren ERDEM ‘BENGÜTÜRK TV’de

2  Şubat  2011  Çarşamba,  saat  21:00  –  24:00

Banu AVAR ve Eren ERDEM Bengütürk TV’de Özcan PEHLİVANOĞLU’nun

konukları  olacaklar..

Konu :  “İSLAM  VE  KAPİTALİZM  İLİŞKİSİNDE  MISIR  VE  TUNUS

OLAYLARI”…

BENGÜTÜRK  TV  Yayın  Frekansları :

D – SMART  175. Kanal

TURKSAT  3A UYDUSU

Frekans : 12015

Sembol : 27500

Polarizasyon : H – Yatay

Fec : 5/6


01
Şub
11

DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İÇİN KAMUOYUNA DUYURU : ÇOK GEÇ OLMADAN.!!!

Biz,  aşağıda  imzası  olan  barolar,  demokrasi  için  bu  duyuruyu,  çok  geç

olmadan,  duyarlı  kamuoyu  ile  paylaşıyoruz :

1. 12 Eylül 2010 “referandum”unda Anayasa’da yapılan değişikliklerle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) siyasal iktidarın doğrudan ve dolaylı etkisine açık şekilde yapılandırılmıştır.

2. Ne yazık ki bu “referandum” öncesinde halkımız Anayasa değişikliklerinin içeriği ve gerçek amacı konusunda bilgilendirilmemiş veya yanlış bilgilendirilmiştir.

3. Sivil toplumu oluşturan hiçbir kesimle uzlaşılmadan alelacele yapılan bu Anayasa değişikliği sonrasında, HSYK, adeta Adalet Bakanlığı’nın bir dairesi haline getirilmiştir. Bundan sonra Yargıtay ve Danıştay da yürütme organına bağımlı kılınmak istenmektedir. Nitekim HSYK kısa bir süre içinde yaptığı tasarruflarla bu kuşkuları doğrulamış ve güven kaybına neden olmuştur.

4. Siyasi iktidar, 2007 yılında hazırladığı yasa tasarısıyla Yargıtay’ın üye sayısının 150 ile sınırlandırılmasını öngörmüştür. Bugün ise HSYK’nın siyasi iktidara doğrudan veya dolaylı şekilde bağımlı hale getirilmek suretiyle yeniden yapılandırılmasından sonra, Yargıtay’ın üye sayısı 250’den, 387’ye, Danıştay’ın üye sayısı 95′ten 151’e çıkarılmak istenmektedir.

5. HSYK’nın açıklandığı şekilde yeniden yapılandırılmasından sonra, bu iki yüksek mahkemenin üye sayısının bir anda, daha önce Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde arttırılmak istenmesinin nedeni, siyasi iktidara bağımlı bir yüksek yargı yaratmaktır.

6. Bilindiği üzere Yargıtay ve Danıştay’a üye seçimi, siyasi iktidara bağımlı hale getirilmiş bu HSYK tarafından yapılacaktır.

7. Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının artırılmasına gerekçe olarak gösterilen iş yükünün sebebinin, öncelikle, ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlar olduğu açıktır. Buna rağmen kamuoyu, yanlış bilgilendirilmekte ve yüksek mahkemelerin üye ve daire sayısının artırılmasının tek çözüm olduğuna inandırılmak istenmektedir. Oysa yapılmak istenen, Yargıtay ve Danıştay’ı, iş yükü bahane edilerek, yürütme organına bağımlı hale getirmektir. Yüksek yargının yürütme organına bağımlı kılınması sonucunda, demokrasinin vazgeçilmez şartı olan kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacaktır.

8. Yargıtay’ın yeniden yapılandırılmasında siyasi iktidarın niyetini en açık şekilde ortaya koyan düzenleme, yeni üyelerin atanması ile birlikte Birinci Başkanlık Kurulu’nun kendiliğinden lağvedilmesinin öngörülmesidir.

Okumaya devam edin ‘DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İÇİN KAMUOYUNA DUYURU : ÇOK GEÇ OLMADAN.!!!’

01
Şub
11

OTPOR Çocukları Mısır’da

Mısır’daki olayların perde arkası oldukça karmaşık.

Genel kanı olayların kimin tarafından yönlendirildiğinin bilinmemesi yada olayları çıkaran güçlerin yeterince örgütlü olmaması yüzünden karmaşanın hakim olduğu yönünde.

Ancak bir fotoğraf karesi ve Wikileaks’in ortaya koyduğu Amerikan kriptoları bugün kü olaylarla batı arasında açık bağlantılar olduğu ve özellikle ABD’nin Mısır olaylarını baş örgütleyicisi 6 Nisan Gençlik Hareketi’ni 2008′den beri yakın takibe aldığını ortaya koyuyor.

TİŞÖRTE  BAK  HİZAYA  GEL

Fotoğrafa dikkatli bakın…

Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerde Amerikan desteğiyle Amerikancı rejimler oluşturmayı hedefleyen Sırp kökenli karşı devrim örgütü Otpor’un amblemi.

Peki amblem kimin üstünde ?

Mısır’daki 6 Nisan Gençlik Hareketi’nin üyelerinin üstünde.

Otpor Sırbistan’da doğdu ama hızla yayıldı.

Bu fotoğraf Sırbistan’ın Vest gazetesinde yayınlandı.

Fotoğrafın altında “Mısır’da Otpor etkisi” başlığı yazıyordu.

Mısır’daki olaylarda Amerika’dan açık destek alıp Amerikancı rejimler oluşturmak isteyen Otpor’un da rol aldığı bu fotoğrafla açıkça ortaya çıkıyor.

Kahire’yi zorda bırakan olayların önce Facebook üzerinden örgütlenip 87 bin üyeye ulaşan 6 Nisan Gençlik Hareketi’nin öncülüğünde çıkması Otpor bağlantısıyla birlikte ele alınınca olaylardaki batı parmağının bir kısmını deşifre ediyor.

Üstelik Sırp gazeteleri Alo ve Vest 6 Nisancıların Otpor tarafından eğitildiğini de yazıyor.

Zaten Mısırlı gençlerin Otpor amblemi taşıyan tişörtler giymesi de yeterince açıklayıcı.

AHANDA  WİKİLEAKS

Mısır’daki olaylar Wikileaks belgelerinde de yer almış.

Okumaya devam edin ‘OTPOR Çocukları Mısır’da’

31
Oca
11

HAKSIZLIĞA BOYUN EĞDİKÇE YENİLERİ GELECEKTİR !

Dünyada; küresel ısınmanın neden olduğu doğal âfetlerden, sosyal ve siyasal huzursuzluklara kadar, bir çok belâ ülkeleri tehdit etmekte, yakın çevremizdeki yangın, adım adım bize de yaklaşmaktadır.

Her ülkenin bu gibi olağanüstü durumlarda öncelikle güvenebileceği örgütlü gücü silâhlı kuvvetleri olması gerekirken,tarihin asla affetmeyeceği bir plânla Silâhlı Kuvvetlerimiz sırtından hançerlenmiştir.

Çuval  geçirmekten,  Kozmik  oda  tecavüzüne :

Doğruluğu kuşkulu günlüklerden yola çıkarak Ergenekon gibi özel seçilmiş bir isimle yargı yolunu açmaktan, rutin bir plân seminerinden darbe plânı üretip terfi ve tayin sistemini alt üst etmeye: Kuvvet Komutanlarına suikast girişimi, terör örgütü üyeliği, casusluk, fuhuş gibi aşağılayıcı suçlamalardan, “bana bağlı memursun” gibi tahrik edici söylemlere kadar, birçok senaryo, Silâhlı Kuvvetlere karşı maksatlı olarak haince kurgulanmış ve uygulanmıştır.

Peki  bu  senaryo  karşısında  Komuta  kademesi  ne  yapmıştır ?

Devlet ciddiyetiyle, fakat şeytanca plânları göremeden “Hukuka saygılıyız.Sabırla yargılanmaların sonucunu bekleyeceğiz” demiştir.
Ve bu kalleşçe saldırı karşısında asker; korumakla yükümlü olduğu vatanında devleti tarafından düşmanca saldırıya uğrayıp kendini koruyamaz duruma düşmüş bir görüntü vermeye başlamıştır.

Vatandaşlar nezdinde de, yalan ve iftiralara inananlar, “acaba doğru mu?” diye kuşkuyla bakanlar , inanmasa da askerin kendini savunamamasına kızanlar şeklinde, birbirinden farklı fakat aleyhte kanılar oluşması önlenememiştir.

Peki ne yapılsaydı ?

Okumaya devam edin ‘HAKSIZLIĞA BOYUN EĞDİKÇE YENİLERİ GELECEKTİR !’

31
Oca
11

Araplar İçin Örnek Türkiye mi ? Yoksa…

Arap  dünyasında,  “Avrupa  benzeri  bir  demokrasi  gelişmeye  başlarsa”  ulusal  çıkarlar

ön  planda  tutulacağı  için  bölgenin  yeniden  yapılandırılması,  Batı  açısından  imkânsız

hale  gelecektir.

Bu  nedenle  Batı  için  ideal  olan,  Arap  ülkelerinin  “açık  ülkeler   haline  getirilip

kontrol  edilebilmeleridir.”

Mısır  başta  olmak  üzere,  “reform  taleplerini”  bu  yönde  yapacaklardır.

Bizim  yerli  “stratejist”  fikir  fahişelerinin  ahkâm  kesmelerine  bakmayın…

Onlar  bağlı  bulundukları  köpek  kulübelerinin  SOROS’bu  evlâdı  olmanın  gereğini

yapmaktalar…

Bu  kadar  basit…

————————————————————————————————————————————————————————————–

- Tunus, Mısır, Lübnan, Yemen ve Ürdün’de “rejime ve iktidara karşı” gösteriler ve ayaklanmalar,

- Arap (ve Müslüman) dünyasında büyük toplumsal hareketlenmeler,

- Kökeninde “baskı rejimleri, diktatörler” ve onların sürdürdüğü azgelişmişlik var.

- Gelir bölümü bozuk; insanların çoğunluğu sağlık, eğitim, konut, besin konusunda ilkel bir yaşam sürdürüyor. Buna karşı “varlıklı bir iktidar azınlığı” her şeye sahip. İşsizler ordusu ile zenginler azınlığı toplumsal dokuyu oluşturuyor. Ama yan yana yaşamaları imkânsız.

- Bu iletişim çağında, “sürdürülmesi olanaksız bir düzen”; baskı, fakirlik ve gerilik patlamalara yol açmak zorunda, aynen bir volkanın patlaması gibi. Ancak doğada volkan patladıktan sonra “kendi koşullarını da beraberinde hazırlıyor”; fiziki, kimyasal ve biyolojik yeniden yapılanmayı sağlıyor.

- Ama toplumsal olaylar farklı; “doğa mühendisliği gibi bir toplum mühendisliği yok.” Çünkü insanın aklı var; kendi toplumsal koşullarını yeniden yaratıyor. Doğadaki girdi çıktı ilişkisinden (ve determinizmden) çok farklı.

Arap dünyasında başlayan ve Müslüman dünyası başta olmak üzere diğer azgelişmiş ülkelere de sıçraması olası bir süreç ile karşı karşıyayız.

Ortadoğu’nun  özelliği

Arap dünyası hep sömürge olarak kalmış ve bağımlılıktan hiçbir zaman kurtulamamış. Fas’tan Mısır’a, Ürdün’den Körfez ülkelerine kadar sahip olduğu özellikler şunlar:

- İngiltere’nin, Fransa’nın, Osmanlı’nın ve diğerlerinin “himayesi altında yaşamışlar”. Sonra bunlara Amerika eklenmiş.

- Demokrasi hiçbir zaman gerçek anlamda gelişmemiş. Çünkü bunu sağlayacak iç dinamikler ve kurumlaşmalar oluşamamış.

- Çoğunda feodal yapı değişmeden sürmüş; din ve feodal yapı bütünleştirilmiş. Şeyhlikler, sultanlıklar, krallıklar ve benzerleri, “günün şartlarına uydurularak devam etmiş”.

- Bölgede Türkiye ve İran dışında demokrasi girişimleri ciddi şekilde uygulanamamış; Türkiye’de Atatürk devrimleri ile birlikte elde edilen bağımsızlık sonucu Avrupa benzeri demokratik girişimler başlatılabilmiş. İran’da ise çok kısa Musaddık döneminin adeta bir kerelik denemesi görülmüş; petrol yüzünden, petrol şirketleri bunun gelişmesine izin vermemiş. Önce “şahlık düzeni” getirilmiş; buna tepki olarak da mollalar iktidara gelerek bir İslam Cumhuriyeti oluşturmuşlar.

Koskoca Müslüman dünyasında Batı tipi demokrasiye ve çağdaş değerlere “tek yakın ülke” olarak Türkiye’nin gösterilmesi zaten her şeyi anlatıyor.

İş  nereye  gider ?

- Arap dünyasında galiba “cin şişeden çıktı”, artık yığımlı olarak süreceğe benzer.

- Diktatörlere ve baskı rejimine karşı;

- Fakirliğe, sefalete, işsizliğe, “kısacası azgelişmişliğe karşı çağdaş değerlere ve demokrasiye ulaşma talepleri ile yüz yüzeyiz”.

Ancak  ortada  ilginç  bir  çelişki  var :

Meydanlarda  başkaldıranlar  kimlerdir;  sendikalar  mı,

çiftçiler  mi,  asker  mi ?

——— Hiçbirisi..!!!!! ———

Askerleri bir kenara bırakırsak; zaten diğer kesimlerde böyle bir kurumsallaşma yok.

Olsaydı,  Arap  dünyasında  gerçek  demokrasi  yeşermeye  çoktan  başlardı.

- İslami  örgütlerin  Mısır  olaylarında  boy  gösterdiği  anlaşılıyor.

“Müslüman  Kardeşler”  taraf  olduğunu  ifade  etti.

Meydanın  kime  kalacağı  besbelli…

- Onun dışında, ortada “anonim halkı” görüyoruz.

Hatta yağmacılar da halkın bir parçası olmuşlar.

Okumaya devam edin ‘Araplar İçin Örnek Türkiye mi ? Yoksa…’

31
Oca
11

SALTANAT HUKUKU

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması sonucunda Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapıları siyasi iktidarın isteği doğrultusunda yeniden şekillendirildi. 11 Aralık 2010 tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HSYK’nın kuruluşu, teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yasası kabul edilmiştir. 11 Ocak 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye gönderilmiştir.

24 Ocak 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve 2797 sayılı Yargıtay Yasası, 2575 sayılı Danıştay Yasası, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası ile 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki yasalarda değişiklik yapılmasını içeren, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye gönderilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa Tasarısı, TBMM Anayasa Komisyonu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ise, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmektedir. Komisyonlarda görüşmeler tamamlandıktan ve kabul edildikten sonra, her iki tasarı da yasalaşmak üzere TBMM’nin gündemine gelecektir.

Siyasi iktidar, çok aceleci davranarak, adeta yangından mal kaçırır gibi, hazırladıkları tasarıların ivedilikle yasalaşması için çalışmalar yapmaktadır. Bu yüzden komisyonlarda siyasi iktidar tarafından, tasarı üzerinde milletvekillerinin konuşmaları beş dakika ile sınırlanmış ve verecekleri önergelere kısıtlama getirilmiştir. Amaç tasarıların üzerinde fazla görüşülme yapılmadan, kendi istedikleri biçimle yasalaşmasını sağlamaktır.

Okumaya devam edin ‘SALTANAT HUKUKU’

31
Oca
11

Eşkıya kim tartışması !

CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyelerinden oluşan 10 milletvekili yüksek yargıda yapılacak değişikliklere tepki olarak yayımladıkları bildiride halkı anayasal ve meşru zemin içinde direnmeye ve muhalefete çağırdı.

Bildiride “Türkiye’de, devlet yönetiminde, ‘Benim memurum, benim müsteşarım, benim bakanım’ döneminden sonra, ‘Benim yargıcım’ dönemi yeni HSYK yapılanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay tasarısıyla birlikte hayata geçirilmek istenilmektedir” denildi.

Tayyip Erdoğan, bu bildiride imzası bulunanlara “Eşkıya mısınız siz?” diye seslendi!

Oysa istenen, meşru direniş idi !

***

Eğer diktatörlüğe karşı çıkmak, eşkıyalık ise Genişletilmiş Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin eş başkanı Tayyip Erdoğan’a göre Tunus ve Mısır’da sokak gösterileri yapan insanlar eşkıya oluyor!
Aynı projenin aslî başkanı Obama ise Tunus ve Mısır halkının sokak hareketlerini “barışçıl gösteriler” diye yorumluyor ve şiddetle bastırılmaması gerektiğini söylüyor.
Yine CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli’nin “Komisyonda yaşananları kabul etmemiz mümkün değil. Hükümet yargıdan intikam almak istiyor. Dün yaşananlar sanki dağ başında yaşandı. Kaba güç, sayısal çoğunluklarına güvenerek her şeye muktedir olduklarına inanan bir güç. Anayasa ve İçtüzüğü dinlemeyenlere de parlamento hukukunda eşkıya diyorlar. Biz CHP olarak eşkıyaya karşı geldik” sözlerine bakılırsa, eşkıyalık konusu biraz karışık!
Ama biz yine de Rizeli Sandıkçı Şükrü gibi “eşkıya, dünyaya hükümdar olmaz” diyelim.

Okumaya devam edin ‘Eşkıya kim tartışması !’

31
Oca
11

BAŞıBOZUK

Başıbozuk terimi Osmanlı’dan gelmedir.
“Düzensiz birlik askerleri” anlamında kullanılmıştır.
Şu günlerde, sosyal demokrat düşüncede olanların; ülkenin gericiliğe, bölücülüğe ve diktatörlüğe doğru sürüklenmesine, islam cumhuriyetine dönüşmesine karşı en büyük engel ve rehber olarak gördüğü CHP’de de bir başıbozukluk sergilenmektedir.

Hem de, çok hayati önemdeki seçimlere beş ay kadar süre kalmışken.
Hem de, halkın daha çok umuda, daha çok güven duyacağı atılımlara gereksinimi varken.
Hem de, akil insanlar, en büyük muhalif güç etrafında birleşme çağrıları yapmaya başlamışken.
Bakın şu olanlara.
Sayın KILIÇDAROĞLU diyor ki;” Siyasetle uğraşmadıkları sürece tarikatlere saygı duyuyorum.”

Yardımcılarından Umut ORAN da aynı doğrultuda;“Ben tarikat ve cemaatlerin olmamasını da doğru bulmuyorum” dedi.
MYK’ nın yeni bir üyesi de FETO’nun saygınlığını dillendirdi ilk adımında.

AKP’nin demokrasi ve ılımlı islam anlayışına karşı, din sömürüsüne karşı duran bir partinin söylemi bu mu olmalı?
Türkiye gerçeğini yaşamıyor muyuz ?

Siyasete ve ticarete el atmayan tarikat var mı?

AKP’ye bir bakınız, tarikat bağlantısı olmayan kaç bakan veya milletvekili var ?
Özellikle doğu ve güneydoğudan, tarikat oluru almadan meclise girmek olası mı?
İstanbul’un göbeğinde koca bir ilçe, bir tarikata teslim edilmiş değil midir ?

Saygı ile anılan FETO, bir cemaat lideri değil mi ?

Seçimleri ve referandumu doğrudan etkilemedi mi? RTE de kendisine teşekkürlerini sunmadı mı ?
Aklın ve bilmin öncü olması gereken toplumu, hala, orta çağ gelenekleri ve anlayışı ile mi ileriye taşıyacağız ?

Okumaya devam edin ‘BAŞıBOZUK’

31
Oca
11

İnsan Gibi Direnmezsek, Koyun Gibi Debeleniriz…

Direnme hakkına eşkıyalık diyor eşbaşkan, bu hakkı kullanacaklara da eşkıya..
Eşkıya direnmez; saldırır, yol keser, soyar; onun diğer bir adı da hayduttur..
Hangi akıl direnme hakkına eşkıyalık diyebilir?.

Şöyle bir haber hiç duydunuz mu, ya da romanlarda okudunuz mu ?..
Eşkıya direnme hakkını kullanarak üç gün yol kesmedi..

Hukuk,  direnme  hakkını  soyan  eşkıyaya  değil,

soyulan  kervancıya  vermiştir..

Bu kadar  basit…

Yalnızca insanlara verilmiş bir hak değildir bu, bütün canlıların direnme hakkı vardır..

Canını korumaya çalışan hayvanın da, cumhuriyetini koruyan insanın da..

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, bu konuda bizlere verilmiş yazılı bir emirdir..

Bu hak; hem doğaya uygundur, hem de hukuka..

Tehlike çok büyük ve çok yaklaşmış olmalı ki, direnme hakkı konuşulur oldu.

Sözü edilen bu direnmede fazla bir şeyde yok: Sanki vurulan tokata karşı yere oturma durumu var, tokatı karşılama bile yok..

Bu kadar köpürmeleri bir adım sonrasını görmelerinden olmalı..

Saldırılar acımasızca devam ederse, direnmenin ikinci aşaması olan savunma, yasal savunma durumuna geçilir ki; saldırıları püskürten, zorbaları kaçırtan bu aşamadır..

Silivri ve Hasdal’a bakınca birinci aşamanın çoktan geçildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz..

Zorbaların direnme hakkı yoktur..

Sığınma hakkı vardır, başka zorbaların yanına..

Kim direnene eşkıya diyorsa büyük yalancıdır.

Kurbanlık koyunun bile direnme hakkı vardır, kasabın değil..

Koyun o hakkı anayasadan değil doğal hukuktan alır..

Kurbanlık koyunun gözünü bağlayıp, boynuna ip geçirilince birinci aşama başlar,

bunu melemesinden anlarız; insanların da meydanlara inmesinden..

İki ayağına birden bağlanacak ipi görünce ikinci aşama olan

savunma aşamasına geçer; ayaklarını direr, yere çöker; direnir, tos vurur..

Parlayan koca bıçağı gördüğünde iş işten geçmiştir artık..

İnsan değil ki koyun, anlasın; bak biz anladık!..

Bize gelince: Gözümüzü televizyon ve gazetelerle bağladılar; hem de besmele çekerek..

Boynumuza ipi HSYK ve Anayasa Mahkemesi’ni siyasallaştırarak geçirdiler..

Yargıtay ve Danıştay’ın ele geçirilmesi iki ayağımızın birden bağlanması olacak ki

direnme hakkından söz edilmeye başlandı.

Kasabın kıçında sakladığı bıçak koyunun değil cumhuriyetin boğazına vurulacak..

Ayağımızı bağlayacak ipi de kasabın kıçında sakladığı bıçağı da sonunda gördük..

Burası aslında direnme hakkının savunma aşaması olmalıydı ya, neyse!..

Direnme hakkını kullanmayan insan, koyun gibi debelenir..

Direnmezsek debeleniriz..

Bu kadar !..

Hilmi KAYIHAN

http://www.ilk-kursun.com/2011/01/insan-gibi-direnmezsek-koyun-gibi-debeleniriz/


31
Oca
11

Faşizmin Sonu Yoktur

Dünyaca ünlü yazar Aleksandr Soljenitsin, “Şiddet ancak yalanla gizlenebilir, yalan ise ancak şiddetle sürdürülebilir.

Kim ki şiddeti bir yöntem olarak benimser, ister istemez yalanı ilke edinir” diyor.

Bugün Türkiye’de yaşananlara bakınca Soljenitsin’in bu sözünün üstüne söz koymak o kadar zor ki.

İki cümlede bugünkü Türkiye’yi ne de güzel tanımlamış.

Alman düşünür William Caar, “Hitler” adlı kitabında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın başına gelenleri irdelerken, “Almanya’nın felaketi tek başına Hitler değildir.

Alman felaketinin sorumlusu, bir Hitler yaratan ve kendi kaderini onun ellerine kendi isteğiyle teslim eden Alman halkıdır” demektedir.

Bir Tayyip Erdoğan gözü dönmüşlüğünü ve çılgınlığını yaşadığımız şu son günlerde, 12 Haziran seçikine de 4 aya yakın bir süre kalmışken Aleksandr Soljenitsin’in ve William Caar’ın söylediklerini parti farkı gözetmeksizin, bütün bir ulus olarak bir daha okumalıyız, üzerinde uzun uzun düşünmeliyiz ve Türkiye için gerekli çıkarımları yapmalıyız diye düşünüyorum. Arnavutluk’ta, Tunus, Yemen ve Mısır’da meydana gelen son olaylar ve yaşananlar da bizlere bir ders vermelidir.

Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın hiçbir ülkesinde diktatörlüğe yeltenenler halkı korkutarak, sindirerek, dalkavuklarının da desteğiyle bütün güçleri ellerine geçirseler ve diktatörlüklerini ilan etseler de uzun ömürlü olmuyorlar.

Bunun en son örneğini Tunus’ta, Mısır’da gördük. Tunus diktatörü, yanına aldığı 5 ton altınla Arabistan’a, Mısır diktatörünün geleceğin Mısır Devlet Başkanı gözüyle bakılan oğlu da henüz miktarı belirlenemeyen ama bazı söylentilere göre 40 ton altını da alarak İngiltere’ye kaçtı.

Bakın diktatörlerin ne polisinin, ne askerinin gücü onları kurtarmaya yetmedi.

Mısır’ın faşist diktatörü Mubarek, polisine ve askerine, diktatörlüğüne karşı çıkanları vurmaları talimatını gözünü kırpmadan, en küçük bir acıma hissi duymadan vermiş olmasına rağmen halk, ağır bedeller ödeyerek de olsa diktatörlükleri deviriyor.

Oysa diktatörlüğe, faşizme daha başında karşı çıksalardı ve geçit vermemiş olsalardı bugün bu bedelleri ödemek zorunda kalmayacaklardı.

Mısır’da,  Tunus’ta,  Yemen’de  yapılan  yolsuzluklar,  kanunsuzluklar  belki

Türkiye’dekinin  binde  biri  bile  değildir.

Buna rağmen nihayet halk patladı, diktatörleri, faşistleri koltuğundan etti, ülkeden kaçmalarına sebep oldu.

Mısır’da sanayici ve iş adamları da ülkeden kaçmaya başlamışlar. Canlarını kurtarmaya çalışıyorlar.

Bu durum da bizdeki sanayici ve iş adamlarımıza bir ders olmalı.

Hiç kimse, bizde böyle şeyler olmaz demesin.

Okumaya devam edin ‘Faşizmin Sonu Yoktur’

30
Oca
11

“KÜÇÜK AMERİKA OLACAĞIZ” DİYE DİYE TÜRKİYE’Yİ BİTİRDİLER…

Batı, 17. Ve 18. Yüzyılda Aydınlanma devrimiyle Ortaçağa son verdi. Boş inancın yerine aklı, bilimi öne çıkardı. Toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal yapısında köklü değişiklikler yaparak, sanayi düzenine geçti.

Batı’nın bu çağdaş gelişimi karşısında gerileyen, güç yitiren Osmanlı, çözümü, Batı’ya öykünmekte, “Batılılaşma” hareketinde aradı. Avrupa’da gerçekleştirilen bazı yüzeysel yenilikleri ülkemize taşıyarak, uygarlaşacağını sandı.

İlerleme savaşında “Avrupalılaşma”yı tek hedef haline getirdi. “Batı sevdası” her şeyin önüne geçti. Aydınlar ve devlet adamları “Batılılaşma” hastalığına yakalandılar. “Frengistan” ürünlerini kullanmak, yabancılar gibi giyinmek, yabancılar gibi konuşmak moda oldu. Sarık ve külahı fesle, şalvar ve fistanı setre pantolonla değiştirince uygarlaştıklarını sandılar. Sanayileşme, üretim, devrim onların umurunda bile değildi.

Günümüzde olduğu gibi o yıllarda da devlet adamları işe orduyu yok etmekle başladılar. “Yenilik yapıyoruz, batının askeri teknolojisini ülkemize getiriyoruz” diye ortada ne ordu, ne kullanılabilecek silah bıraktılar. Ordunun girdisini, çıktısını, yedek parçasını, teknolojisini Batı’ya bağladılar. Çok güvendikleri, dost bildikleri Fransa ve İngiltere ülkemizi parçalamak üzere topraklarımıza girdiklerinde Osmanlı’nın ne karşı koyacak gücü ne de ordusu kalmıştı.

Batıya bağımlılık dönemi Tanzimat’la başladı. Bu dönemle birlikte sömürgeleşme, Batı’nın isteklerine boyun eğme, uyduculuk politikaları ön plana geçti. Politikacılar ve aydınlar giderek ucu Sevr’e uzanan bir mandacı anlayışın savunuculuk görevini üstlendiler. Yabancı devletlerin avukatlığına soyundular. Öyle ki, Keçecizade Fuat Paşa:

“Babıâli’yi (Osmanlı Hükümetini) İngiltere’nin dostluğundan mahrum görmektense, birkaç vilayetimizi elden çıkmış görmek daha iyidir” diyebilecek kadar ihanet bataklığına saplanmıştı.

Okumaya devam edin ‘“KÜÇÜK AMERİKA OLACAĞIZ” DİYE DİYE TÜRKİYE’Yİ BİTİRDİLER…’

30
Oca
11

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Diyarbakır…

 

Ümit Boyner ve ekibi TÜSİAD Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile halay çekerken… Bizden değil de, domuzdan yana olduklarının resmidir bu… Zaten ezelden beri “sermaye sınıfımız” ulusötesi sömürünün hizmetinde Türk Milletinin gırtlağını sıkan ahtapot vazifesini devam ettirme acziyetinden başka birşey yapamaz haldedir…

BU  KADAR  BASİT…

Hatırlatmaktan  bıkmaya  hakımız

olmadığından,  aşağıdaki  yazıyı

hafıza  kıtlığı  çeken  şerrefsizlere

ithaf  ediyorum…

Alman Yeşiller Partisi Avrupa Politikası Sözcüsü Rainder Steenblock ve beraberindeki milletvekilleri atladılar uçağa Diyarbakır’a geldiler. AKP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ettiler. AB projeksiyonun özellikle Diyarbakır’dan bakıldığı zaman çok önemli bir projeksiyon olduğunu söylediler. İnsan Haklarından dem vurdular. (3 Nisan 2007)

***

Zaten çok sık geliyorlardı. DTP milletvekilleri atlayıp uçağa Diyarbakır’a geldiler. Osman Baydemir’i makamında ziyaret ettiler. Baydemir’i Diyarbakır kalesinin kalecisi, DTP’yi de mecliste gol atacak santrafor olarak nitelediler. (12 Eylül 2007)

***

Kendi yasaklıydı gelemedi ama okyanus ötesinden, Pensilvanya’dan buyurdu. Müritleri teyakkuza geçip 800 kişilik bir işadamı topluluğu ile atlayıp uçaklarla taziyeye katılmaya Diyarbakır’a geldiler. Bombalı saldırı için karanfil bıraktılar. (14 Ocak 2008)

***

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey atladı uçağa Diyarbakır’a geldi. Misafirini kapıda karşılayan Baydemir, Kürtçe hoş geldiniz dedi. İktisadi ve ekonomik tedbirlerin alınmasını vurguladı. Baydemir Kürtçe dilden bahsetti. STK’larla toplantı yaptı. Kokteyle katıldı. (17 Haziran 2009)

***

Dayanamadı Hakan Şükür, atladı uçağa Diyarbakır’a geldi. Doğu ve Güneydoğu’da izlenme rekorları kıran(!) TRT-6′ya konuk oldu. Aklı yettiğince birlik ve beraberlik mesajları vermeye çalıştı. (18 Ocak 2010)

Okumaya devam edin ‘Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Diyarbakır…’

30
Oca
11

İki dilde eğitim tartışmaları üzerine

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Türkçe’den başka dille eğitim yapılması, cumhuriyetimizin temelinde bulunan ve -istendiği kadar inkar edilmeye çalışılsın- bu ülkeyi, bu ulusu bir arada ve ayakta tutan altı temel ilkeye,
yani Altı Oka açıkça aykırıdır. Resmi dilin de ikileştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır ki böyle bir çaba, anayasamıza da aykırı olup
değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek maddelerinin ihlali anlamına gelir.

Dil, ulusları ulus yapan ögelerin başında gelir ve nesnel bir inceleme konusu olmasının yanı sıra, kişisel ve ulusal bir “değer”dir. Dil, bir ulusun tarihindeki, bu tarihin gerçek olduğunu kanıtlayan en önemli varlıktır. İşte bu konudaki güncel örnekler:

1. Türk ulusu kavramını kimse inkar edemez. Bu ulus, tarihte görkemli uygarlıklar yaratmıştır. Bu ulusun bireylerinin konuştuğu ve yazdığı dil, Türkçedir. Bunun böyle olduğu arkeolojik buluntularla, tarihi bilim ve sanat eserleriyle, hiçbir tartışma götürmeksizin sabittir.

2. Türk ulusunun bireylerinin bir kısmının belli bir dönemde Osmanlıca denen dil karması lehçeyle konuşmuş ve yazmış olmaları, Türk ulusu ve Türk dili kavramlarının gerçekliğini ortadan kaldırmamakta ve Osmanlıca konuşup yazanları Osmanlı ulusu mensubu yapmamaktadır. Osmanlıca diye bir dil yoktur; çünkü Osmanlıca diye bilinen şey, Türkçe-Arapça-Farsça karışımı bir ucubedir. Osmanlıca diye bir dilin var olmaması, Osmanlı ulusu diye bir ulusun var olmadığını göstermektedir. Tersten gidersek, Osmanlı ulusu olarak anılan bir ulus olsaydı, Osmanlıca diye apayrı bir dil olurdu.

3. Bağımsız bir devleti ve ortak bir dili olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri halkını ulus olarak değerlendirmek doğru olmaz; çünkü bir pazar çevresine toplanmış kişiler topluluğuna “ulus” demek, hele bu kişiler yaşamakta oldukları toprağın işgalcisi konumundaysalar, doğru değildir.

4. Bask ulusu diye bir ulus vardır. Bu ulusu oluşturan bireylerin çoğu, İspanya sınırları içinde yaşamaktadır. Şu anda bağımsız bir devletleri olmasa da, Basklar, bir ulustur, çünkü Eser Özaltındere’nin TÜRKSOLU’nun 20-12-2010′da yayımlanan 305. sayısındaki yazısında işaret ettiği gibi, Basklar yüzyıllar ötesinden gelen ve kendilerini diğer uluslardan ayıran bir edebiyat, bir mimari, kısaca bir uygarlık yaratmışlardır. Doğal olarak, kendi özgün dilleri de vardır.

Şimdi bu bilgilerin ışığında kendilerinin Türklerden farklı bir soydan geldiği, yüzyıllar-binyıllar boyunca uygarlık üstüine uygarlık kurduğu, bunun yanı sıra bambaşka bir dil konuştuğu zannedilen veya iddia edilen insanlar topluluğuna, yani Kürtlere bakalım:

Kürtler, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un TÜRKSOLU’ndaki makalelerinde ve kitaplarında açıkça ortaya koyduğu gibi, Selçuklularla birlikte Anadolu’ya girmiş, Türkmen kökenli, Turani bir unsurdur. Neredeyse 1800′lü yıllara kadar, hiçbir kaynakta “Kürt” diye bir sözcük geçmemektedir. “Kürt” sözcüğü, Osmanlı devlet kayıtlarında ve bazı Arap tarihçilerin eserlerinde rastlanan, “konar-göçer” anlamında olan ve hiçbir şekilde ayrı bir ulusu kastetmek için kullanılmamış “ekrad” sözcüğünün tekili olduğu savıyla uydurulmuş bir sözcüktür.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sahiplenmeye çalıştıkları Türk uygarlığı eserlerini bir yana bırakırsak, Türklerden önce yüzyıllar-binyıllar boyu Anadolu’nun sahipliğini yaptığını savlayan Kürt “ulus”unun kendi bayındırlık eserleri nerededir ?

Yazıtları nerededir ?

Bir tanesi olsun nerededir ?

Kürt ulusçuluğunun birkaç dayanağından biri olan Izady’nin itiraf ettiği şekliyle söylersek, “gerçekten de, bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde hiçbir müzede tek bir arkeolojik objenin, tek bir kırık ok başlığının, bir çömlek parçasının veya bir mozaik tanesinin bile ‘Kürt’ olarak tanımlanmamış olması, son derece şaşırtıcı ve düşündürücüdür.”

Verimli Hilal gibi uygarlığın beşiği olmuş topraklarda ezelden beri yaşadığı ve büyük uygarlık sahibi olduğu savlanan bir “ulus”un, nasıl oluyor da, bir karışımdan öteye gidemeyen sözlü iletişim aracından başka apayrı bir dili, apayrı bir alfabesi olmuyor ?

Bütün bu soruların yanıtı gayet açık ve basittir: Kürtler diye bir ulus, Kürtçe diye bir dil yoktur.

Okumaya devam edin ‘İki dilde eğitim tartışmaları üzerine’

30
Oca
11

Atıl Kürt !

Turgut Özakman Kurtuluş Savaşı mücadelemizi anlattığı o güzel romanında, Mustafa Kemal önderliğinde yedi düvele kafa tutan Türk Milletinin haklı ve onurlu davasında imkansız denileni başararak, düşmanı yerle bir etmesini “Şu Çılgın Türkler” ifadesi ile özetlemişti.

Türk Milleti gerçekten de, birçok kereler olduğu gibi yeniden küllerinden doğmuş, gösterdiği azim ve mücadele örneği ile tüm dünyada ulusal kurtuluş savaşlarının öncüsü ve önderi olmuştu.

İşbirlikçi Vahdettin hükümetinin imzaladığı Sevr Anlaşması ile ordusu dağıtılan, ülkesi işgal edilen Türkler, esaret altında onursuzca yaşamaktansa ölmeyi şeref sayarak, önderleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasını kendilerine şiar edinmiş, kardeş bildiği Ermeni, Kürt ve Rumların tüm ihanetlerine rağmen zafere ulaşmışlardı.

Bilhassa Kürtlerin, gerek Ulusal Kurtuluş Savaşımız esnasında, gerekse Cumhuriyet’in kuruluşunu takip eden yıllarda, emperyalist efendilerinin emri ve kışkırtması ile Kürt-İslam faşizmi doğrultusunda ardı ardına çıkarttığı isyanlar bastırılmış ve merhametli Türk halkı hiçbir zaman bu bölücülere kin tutmamıştı. Fakat amaç Türk’ü yurdundan kovmak ve Türk varlığına son vermek olunca, dışarıda ve içeride işbirliği yapacak o kadar çok Türk düşmanı vardı ki, Kürt ayrılıkçılığı ve faşizmi sürekli körüklendi.

ABD’li efendileri tarafından Özakman’ın kitabını okumadan sadece başlığından ilham alarak “Türk çılgın olabiliyorsa sen de olabilirsin: Atıl Kürt!” emrine coşkuyla itaat eden bu uydurma millet sonunda öyle gaza geldi ki, kendilerini gerçektende bu vatanı bölebilecek ve Türk’ü öz vatanından atabilecek ve hatta Türk milletini yok edebilecek kudrette sandı.

Kürt bölücülüğüne taban oluşturmak için yaratılan bir dil ve uydurulan bir tarih de eklenince, arkalarına ABD ve AB gibi güçleri ve onların Türkiye’deki işbirlikçi medyasını da alan Kürt bölücülüğü kendisini dev aynasında görmeye başladı.

Okumaya devam edin ‘Atıl Kürt !’

30
Oca
11

Ülkeyi satmak kutsal değerleri satmaktan daha mı az önemli ?

 

Karadeniz’e sırtlarında Pontus Rum haritaları çizilmiş tişörtlerle gelen ve Pontus Rum İmparatorluğu özlemi çeken 2-3 bin Rum Sümela Manastırı’nda AKP hükümetinin verdiği izinle 88 yıl aradan sonra ayin gerçekleştirmişti.

Babalar  gibi  satanlar

Oktay  Ekşi’ye  kızıyor

Hürriyet gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi’nin iki ay önce “Anası dahil her şeyi satmayı aklına koyan bir zihniyet” diye biten makalesi tüm AKP hükümetinin, Başbakan dahil, bakanlarını ve milletvekillerini can evinden vurdu.

Yarası olan gocunur misali hop oturup hop kaldırdı.

Tabii ki Oktay Ekşi’nin bu sözlerini, kime söylerse söylesin, ağır bir söz olması itibariyle gerçekleri ifade etse de kabul etmek kolay değildir.

Anne gibi, eş gibi, aile gibi, namus gibi çok önem verdiğimiz kutsal değerlerle hakaret edildiğinde hepimiz karşı çıkarız.

Hatta Başbakanın söylediği gibi bunlarla mücadele etmeyiz, belki de savaşırız.

Başbakanın yapacağı bu savaş nasıl bir savaş olacaksa bilemiyoruz.

Ancak bu fiziksel şiddeti içeren bir savaş mı olur, güvelik güçlerinin Oktay Ekşi’yi karakola çağırıp “sen Başbakana ve annesine küfretmişsin, hakaret etmişsin, gel bakalım” deyip sorguya çekilmesi mi olur yoksa hukuki bir savaş mı olur zamanla anlayacağız.

Bence Oktay Ekşi’nin bu sözleri vatan dahil her şeyi satma zihniyetinin tartışması ve önemli bir yaraya parmak basması nedeniyle bizler için uyarıcı olmuştur.

Bu  ülkenin  sadece  Cumhuriyetin  79 – 80  yıllık  gayretleri,  kazanımları  ve  birikimleri

olan  şirketlerin  kuruluşların  ve  stratejik  alanların  değil,  artık  vatanın  elinde  kalan

ne  varsa  yabancılara  satılması  gibi  bir  acı  gerçeği  bize  tekrar  hatırlattığı  için

Oktay  Ekşi’ye  teşekkür  etmemiz  gerekir.

Şimdi özelleştirme adı altında yabancılara satılan şirket, liman, havaalanı, köprü, otoyollar, toprak, elektrik ne varsa onların hikayesine geçelim.

Bu iş ilk olarak ciddi biçimde Turgut Özal döneminde başladı.

Özal bunu ilk defa Boğaz Köprüsü’nün özelleştirilmesi adı altında hisselerini yandaşlarına ve destekçilerine satmakla başladı. Sonra Türkiye Elektrik Kurumu’nun dağıtım ve satışını Aktaş gibi şirketlere satarak devam etti. Devletin elinde bululan Sümerbank, Etibank, Emlakbank gibi bankaları elden çıkararak sürdürdü. Daha sonra Demirel, Çiller, Mesut Yılmaz döneminde bazı özelleştirmeler yapılsa da hiçbir zaman devletin stratejik kurumları elden çıkarılmadı.

Ancak AKP ve Recep Tayyip Erdoğan hükümeti döneminde 2002′den 2010′a kadar Türkiye’nin en önemli stratejik birikimleri ve can damarları olan haberleşme, elektrik, enerji, TEKEL, ulaşım ve bankacılık dahil temel kuruluşları üç-beş yıllık kârına elden çıkarıldı. Zamanın Maliye Bakanının sözüyle “babalar gibi” satıldı. Ve Başbakan o zamanlar bu özelleştirme sırasında ülkenin değerlerini satıyorsunuz dendiği zaman buna karşı çıkmadı ve “evet, ben ülkemi pazarlıyorum” diyerek açık seçik beyan etti.

Şimdi sırada Türkiye’nin en önemli limanları, havaalanları, köprüleri, otoyolları, barajları ve elektrik dağıtımı var. Burada şunu da hatırlatmalıyız. Bu stratejik alanlar bir Türk şirketi tarafından alınsa “yine bu değerler zengin bir Türk’ün veya ailesinin eline geçiyor. Nasıl olsa kazancı ve imkanları Türkiye’de kalıyor.” dersiniz. Ama kazın ayağı öyle değil. Bu satılan değerlerin hepsi yabancı ve Türkiye’ye tarih boyunca düşmanlık yapmış halen de yapmakta olan Yunanistan, İsrail, İngiltere ve ABD kökenli şirketlerin eline geçmiş durumda.

Şimdi gelelim bundan daha elim ve acı olan duruma: “Benim halam, teyzem de Kürt’tü” diyerek Türkiye’nin cumhurbaşkanı olmasına rağmen içindeki Türk kanını değil gönlündeki Kürt kanını bildiren Turgut Özal’a ve şimdi aynı düşünceyle yola devam eden AKP hükümetine…

Özal’dan  Tayyip’e  toprak  satma  geleneği

Biliyorsunuz Van Gölü içinde Akdamar Adası’ndaki Türk kadınlarına tecavüzle meşhur Akdamar Kilisesi var.

Özal döneminde Van Akdamar Kilisesi’ni gören villalar yapıp buraları Ermenilere satmayı düşünen Özal, yabancılara ilk toprak satışını da başlatmıştı.

Ancak Anayasa Mahkemesi o zaman yabancılara toprak satışının ülkenin geleceği ile ilgili olarak, etnik ve sosyal yapısının değişeceği kaygısıyla yasayı Anayasa’ya uygun olmadığı için iptal etmişti.

Ancak AKP hükümeti bu konuda hiç boş durmadı.

2004 yılında yabancılara toprak satışının serbest bırakılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni bir vatan olmaktan çıkarıp yabancılara satılabilen bir meta haline getirdi.

Şimdi Ege’nin ve Akdeniz’in en güzel yerleri ve emlakları sokaklarda “real estate” adı altında satılık yerine “for sale” tabelalarıyla satıldığını görebilirsiniz.

Buralara yabancılar tarafından ucuz, uygun ve ileriye yönelik ilgi o kadar fazladır ki Alanya’da Alman bayraklı Alman köyleri, Fethiye’de İngiliz bayraklı İngiliz köyleri ve siteleri, Kuşadası’nda Fransız köylerini ve sitelerini görmek mümkün.

Bunun dışında Yunanlıların Ayvalık, Çeşme, İstanbul ve Trabzon’da nasıl yer alırız buralara nasıl yerleşiriz gayretlerini de görebiliriz.

Şimdi bunları geleceği göremeyen tüm AKP yandaşlarına söylediğiniz zaman “Canım ne var bunda? Bizim Türkler de İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da toprak alıyor. Burada toprak alan yabancılar alıp da evlerine mi götürecekler? Hepsi yerinde duruyor.” diye akıllara ziyan bir açıklama yapıyorlar.

Bunlara  cevap  olarak  ben   söyleyeyim :  Almanya,

Fransa  ve  İngiltere’de  gayrimenkul  satın  almak,

sahibi  olmak  anlamına  gelmiyor.

Tüm gayrimenkuller o ülkelerin vatandaşı olan kişiye belli bir süre kullanım hakkı verilmesi şeklindedir.

Aldıkları  toprağın  ve  gayrimenkulun  sahibi  değiller…

Sadece belli bir süre kullanıcısıdırlar.

Bu  gerçeği  kasıtlı  olarak  gizleyen  orospu  çocuklarına

ve  onları  aval – aval  mal  gibi  dinleyen  zekâ  özürlü -

lerine  duyurulur…

İkincisi orada gayrimenkul alan kişilerin oturma izni ve işi bitince yerini terk edip ya da satıp gitmesi gerekir.

Okumaya devam edin ‘Ülkeyi satmak kutsal değerleri satmaktan daha mı az önemli ?’

29
Oca
11

Atatürk siyasetçi miydi devrimci mi ?

Toplumsal  yapının  zorluğu

Bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. Bu yıl seçim yılı. Her şey o kadar karışık ve kirli ki, sisten, toz-dumandan göz gözü görmüyor.

Sermaye medyası Ulusal Parti’nin sesinin duyulmaması için elinden geleni arkasına koymadı. Yine de özverili bir çalışmayla umduğumuzdan daha iyi bir yerdeyiz.

Bu yeterli mi ?   Tabii ki yeterli değil.

Daha çok çalışmalıyız.

Daha hızlı çalışmalıyız.

Daha devrimci olmalıyız.

Toplumsal  yapıda  üç  tür  insan  vardır :

1 -  Devrimciler

2 -  Karşı  devrimciler

3 -  Kuru  kalabalıklar

Çoğu zaman karşı devrimciler, yani sistem yanlıları, yığınları etkileyip yönlendirirler.

Çünkü başta maddi olmak üzere bir sürü olanakları onların çok daha aktif ve etkili çalışmasını kolaylaştırır.

Sistem içinde insanları sevk ve idare edecek bir meslek “erbabı” yaratmışlardır – Siyasetçiler.

Kapitalist sistem içinde siyasetçinin görevi, sistemin çıkarları doğrultusunda yığınları sevk ve idare etmektir.

Peki, devrimciler siyaset yapmayacaklar mı ?

Daha doğrusu kapitalist sistemin siyasetçileri gibi, siyaset satmayacaklar mı ?

Devrimcilerin de, doğal olarak, siyasi yönü vardır.

Kendi ideolojileri doğrultusunda mücadele etmek mecburiyetindeler.

Ancak siyasetçi değillerdir.

Siyaset satmazlar.

Çünkü devrimcidirler.

Görevi devrim yapmaktır.

Şöyle bir soru akla gelebilir:  Atatürk devrimci miydi yoksa siyasetçi mi ?

Atatürk kendisinin devrimci olduğunu sürekli vurgulamış ve kurduğu sistemin temel ilkelerinden birinin de devrimcilik olduğunu belirtmiştir.

Ancak  sistem  yanlıları,  Mustafa  Kemal’in  bu  yönünü  sürekli  gizleyip  onun  iyi  bir

devlet  adamı  ve  siyasetçi  olduğunu  belirtmeye  çalışmıştır.

Devrimcilerin  hedefi  ise  daha  eşitlikçi,  daha  adaletli,

Mustafa  Kemal’in  dediği  gibi  sınıfsız,   ayrıcalıksız

kaynaşmış  bir  toplum  yaratmaktır.

Türlü olanaksızlıklar içinde bu işi yapmak oldukça zordur.

Ama imkansız değildir.

Böyle sınıfsız, ayrıcalıksız bir düzen kurulduğunda, yığınların da siyasetçi gibi bir mesleğe ihtiyacı kalmayacaktır.

Kuru kalabalıklar ise karşı devrimcilerle devrimciler arasında bir oraya bir buraya savrulur durur.

Çoğu zaman da karşı devrimciler yığınlarla istedikleri gibi oynarlar.

Bazen ise akıllı bir devrimci bir punduna getirir, sistemi alaşağı eder.

Ancak yığınları kandırabilecek o kadar çok şey var ki, bir müddet sonra karşı devrimciler ortalıkta görünmeye, yığınları etkilemeye başlarlar.

Devrimciler ise her şeyi sil baştan yapmak durumunda kalırlar.

Bu onların yazgısıdır.

Kapitalist sistem tasfiye edilene kadar bu durum böyle sürüp gidecek.

Tarihsel  süreçte  toplumların  gelişimi

Bu durum tarihsel süreç içinde en az 20 000 yıldır sürüp gitmektedir.

Devrimciler bu süreç içinde devrimciliklerinden hiç vazgeçmemişlerdir.

Okumaya devam edin ‘Atatürk siyasetçi miydi devrimci mi ?’

29
Oca
11

Boğanın Boynuz Vurma Hakkı…

İnsanın yasama organı beynidir, yargısı da vicdanı..

Köyün vicdanı gelenek ve görenekleridir..

Devletin vicdanı da yargı erkidir..

Yürütme organını soracak olursanız o da ayağımızdır; üstüne basarak yürüdüğümüz..

…..

Hangi yöne yürüyeceğimize, kimi tekmeleyeceğimize kararı o veremez.

Yürütme, yasamanın emrinde, vicdanımızın denetiminde olmalıdır.

Türkiye’de ayak beyine emir veriyor, yüreğimizi tekmeliyor..

…..

İnsanın yüreğinden vicdanı kazırsanız; zorba olur, tertipçi robot, kanlı katil olur.

Ali kıran baş kesen olur köyde muhtar, gelenek ve göreneklerimizi çiğnetirseniz..

Devletin vicdanı sayılan yargıyı siyasallaştırırsanız o devlet hukuksuz olur, vicdansız, faşist olur..

Üniversite öğrencilerine yapılanlara bakın, Silivri ve Hasdal esirlerine, Haberal’a yapılanlara bakın..

Denektaşına sürün, hukukun ayarını ölçen vicdanınıza sürün yapılanları..

Hukuksuzlukları beş duyumuzla hisseder olduk, üç boyutlu oldu..

Sarraf olmaya gerek yok altınla tenekeyi birbirinden ayırmak için..

Yapılan hukuksuzlukları görmek için hukuk bilmeye gerek yok..

Yürütmenin emrine girmiş yargıya güvenmek, vicdansız zorbadan merhamet beklemek kadar saçma..

Hukuksuzluktan  hukuk  bekleyen  APTALLARA   duyurulur…

Parmağımız acıyor, şakaklarımız zonkluyor..

Parmağımızı kesenin adalet olmadığını biliyoruz..

….

Türkiye’nin  kalp  ölümü  gerçekleşmek  üzere..

Televizyon ve gazetelerin narkozitörlüğünde kılcal damarlarımızı ele geçirdiler.

Yargıtay ve Danıştay; atardamar ve toplardamarımız var sırada..

İşte o zaman kalbin adalet pompalaması tümden duracak..

….

Vicdanını sıyırıp atmış adam, insanlıktan; yargısı siyasallaşmış devlet demokrasiden çıkmış sayılır.

Ne vicdansız adamın sözüne güvenilir, ne de demokrasiden çıkmış devletin seçimine..

Okumaya devam edin ‘Boğanın Boynuz Vurma Hakkı…’
İstatistikler

  • 1,886,122 Tıklama

Son Eklenen Yazılar

Temmuz 2014
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Haz    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 37 takipçiye katılın