28
Oca
09

Dönmeler Konuşuyor

Korkunç gerçek..
Türkiye’de her üç kişiden biri dönme..
Yani Sabatay..

İspanya’da ki Yahudi soykırımından kaçan ve kucak açtığı Türkiye’ye sığınan Yahudilerin Müslüman olanlarına  Dönme yani Sabatay dendiğini biliyorsunuz.. Vakti ile o kadar çok Yahudi gelmiş ve Türkiye’ye sığınmış ki.. Bu dönmeler Türkiye’ye yerleşmişler ve içlerinden bir kısmı İslamiyet’i seçerek –gerçekten- Müslüman olmuş. Bazıları ise görünüşte Müslüman ama  gizli ortamlarda bir araya geldiklerinde Yahudiliklerini en şiddetli şekilde devam ettiriyorlar.

Dönmelerin önü açıldı …
O dönemlerde İspanya’daki soykırımdan kaçan Yahudilerin gözü Türkiye’ye sığınınca açılmış. Birinci ikinci kuşak derken iyice Türkiye’ye ısınan dönmeler,  belki de  genlerinden dolayı önemli mevki ve makamları zorlamaya başlamışlar. Zamanında Mustafa Kemal, bu dönmelerin Türkiye için sıkıntı ve tehlike olacaklarını hissettiğinden, bizlere çok önemli veciz sözler bırakmıştır.
Mustafa Kemal özellikle devleti yönetmeye talip olanları kast ederek,

…damarlarında ki asil kanı tahlil edin …”  ve
..ham-ı hulusi sütten olsun.. ” demiştir.

Onun zamanında, Devlet adamı olmak isteyenin Türk olması şarttı.

Sonraları, 1950 Amerika’nın Türkiye’yi işgali ile  (   İşgal şu şekilde yapılmıştır : “TÜRKİYE’DE TÜRK PARASI İLE TÜRK HÜKÜMETİNİN HİMAYESİNDE AMA HER TÜRLÜ TÜRK DENETİMİNİN DIŞINDA, TÜRK EĞİTİMİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMASI, BİLGİ TOPLAMASI, GEREKLİ AMERİKAN MEMURLARININ UZMAN VE ARAŞTIRMACI OLARAK OKUL, ÜNİVERSİTE VE BAKANLIKLARA YERLEŞTİRİLMESİ VE BENZERİ FAALİYETLERİ DİLEDİĞİ GİBİ YAPMA HAKKI ! ” AMERİKALILARA TAVİZ OLARAK VERİLDİ. (Yeniçağ Gazetesi, 6 Nisan 2005.,s,8- Haydar Tunçkanat, İkili anlaşmanın içyüzü, Kaynak yayınları, 2001) bu şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şeklinde değiştirildi. Çünkü Türkiye’ye sığınan Yahudiler Türk değildi ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı idi. Böylece Yahudilerin (dönmelerin)  devlet yönetimine girmelerinin önü açılmış oldu.

Medyada ki dönmeler …
Kendilerini büyük bir soykırımdan kurtararak kucak açan Türkiye’ye minnet duyacakları yerde gizlice en akıl almaz kalleşlikleri yapan ve özellikle kültür tahribatı ile Türk milletinin istiklalini tehdit eden dönmelerin  medya içinde yuvalanmaları ve zamanla ele geçirmeleri şaşılacak süpriz  değildir. Önceleri gazete kurarak Türk milletini hipnoz eden Yahudi dönmeleri çağın getirdiklerine ve teknolojiye de herkesten önce sahip çıkıyorlar. Neden ? Çünkü medya, tanksız-topsuz en etkili güç ve silahtır.

Dün kurulan, sonraları el değiştiren ve bugün Türk milletinin beynini yıkamaya devam eden  büyük gazetelerin yayın politikasına bir bakın. Yazarlarını takip edin. Göreceğiniz şudur : Bu gazetelerin kurucuları Yahudi dönmeleridir. Sonraları satılsa bile, el değiştirme yine dönmeler arasında olur. Yazarlarının çoğu dönmedir. Dönme olmayan yazarlar  ise özellikle devlet ve millet düşmanı olan bölücülerden seçilir. Türk gibi görülürler, Türk milletinin yanında gibi görülürler ama Türklüğü ve Türk milletini herkesten çok eleştirirler. Türk Milliyetçiliğini kafatasçılıkla ırkçılıkla suçlarlar.

Özellikle bugün PKK  ve Kürdistan konusunda izlenen politikaya ve yazarların yazılarına dikkat edin. Ne kadar ateşli ve istekli olduklarını göreceksiniz. İmralı’ da ki Hainin ve o haini resmileştirmeye ve kurtarmaya çalışan nifak yuvası DTP’nin Kürtlerden çok savunucularıdırlar. Öyle bir içtenlikle ve ustalıkla yazarlar ki, o yazıyı okuyan zavallı öz be öz bir Türk bile caniye acır. Kürdistan diye bir devletin kurulmasındaki tehlikeyi anlayamaz ve sezemez.
Televizyonda ki dönmeler …
Gazetelerdeki durum böyleyken televizyonda ki durum da aynıdır.
Hatta daha da vahimdir.
Çünkü Türkiye’de herkes gazete almaz yada okumaz ama her Türk’ün evinde en az  1, bazı kalbur üstü kişilerin evinde 2-3 televizyon vardır.

Bu televizyonların çoğu  yukarıda belirtilen gazete sahiplerinindir.  Yayın akışlarına ve programlarına bir bakın.. Sanırsınız ki Türkiye’de farklı kültürlerde ve inançta milletler yaşamaktadır da o şekilde yayın yapmaktadırlar. Şu son günlerde yükselen Türk Milliyetçiliğini kötülemek ve damarlarında asil Türk Kanı olanları soğutmak için neredeyse şikayet eder gibi yayınlar yapmaktadırlar. Yani devletten yana devletçi gibi.. Milletten yana milliyetçi gibi, Cumhuriyetten yana Cumhuriyetçi gibi… Türk’ten yana  Türkçü gibidirler ama sırası ve zamanı gelince fırsatı kaçırmazlar, ırkçılık, kafatasçılık yapılıyor diye herkesten çok bağırırlar.

Dönme sanatçılar !..
Nasıl oluyor demeyin. Bu dönmeler o dönmeler değil. Bunlar kendilerine sanatçı süsü veren ve Türk milletinin hakkını yiyen, şatafatlı yaşantılarıyla yetişen Türk neslini zehirleyen dönmelerdir. Televizyon ekranlarında  endam kesip gerdan kıran her üç sanatçıdan 2sinin dönme olduğu  gerçeği yalan değildir. Neden medya içinde özellikle televizyon kanallarında yuvalandıklarını anlayabiliyor musunuz? Hadi siz gazetecilik Üniversitesinden mezun olun.. Eğer dönme değilseniz ya da dönmeleri sevmezseniz gazetelerde iş bulamazsınız. Televizyonlara giremezsiniz. Yazarlık yapamazsınız. Filmlerde dizilerde oynayamaz, şarkıcılık, Türkücülük yapamazsınız.. Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni dönme olan bütün televizyon kanallarında asla program yapamazsınız. “Ama.. burası Türkiye.. ” demeyin. Türkiye olabilir ama,  Türkiye’ye damarlarında asil Türk kanı olanlar değil, gizli bir yapılanma içinde olan  Yahudi dönmeleri hakimdir.  Acıdır ama gerçektir. Sayıları yaklaşık 300 bin civarında olsa da Türkiye’de –gizli- Sabetay (dönme) cumhuriyeti vardır.
Kürt gibi görünen, DTP’yi kuran dönmeler …
Var olduğu için Türkiye’de bugün  bölünme açık açık tartışılıyor. Bir kısım hain kendilerine Kürtlerin hak arayıcıları süsü vererek konuşuyor. Dikkat edin konuşanlara iyice bir bakın. Onlar gerçek Kürt değil, asıl kimliklerini saklayan dönmelerdir. Sabetaydır. Çünkü Kürtler tarihte var oldukları sürece bir kere olsun devlet kuramamışlar, aldatılmışlar, kandırılmışlar, ama hep Türk milletinin kolları kanatları altında yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Bugünde aynıdır. Kürtler yine “Sana devlet kurduracağız..” diyenlere inanmakta ve  asalak gibi Türkiye’nin kanatları altında yaşadığını inkar edip isyana sürüklenmektedir. Sürükleyen kimdir ?
AB ve ABD gibi görülse de  BOP’u unutmayın. BOP’un arkasında Yahudiler yani İsrail vardır. BOP’ta zaten BÜYÜK İSRAİL DEVLETİ’NİN kurulması amacını taşır. Şimdi şöyle düşünün. İsrail, devlet kurmak istediği topraklarda Kürtlere de “..siz de şurada devlet kurun..” diyecek öyle mi? Bu kadar aptal olmayın.  Yahudi dönmeleri masum Kürt halkını kullanıyor. Maşa varken ateşi tutmuyor.  Mustafa Kemal’in zamanında  İngilizler, Kerkük-Musul yöresini ele geçirmek için Kürtleri kullanmış ve Şeyh Said isyanı başlatmıştı. Şimdi de İsrail’in BOP projesinde yine Kürtler kullanılmaktadır. İsrail’in talimatı ile Türkiye’de gizli bir Sabetay Cumhuriyeti kuran dönmeler harekete geçmiş,  Kürtleri yeniden İsyana sürüklemek için var güçleri ile çalışmakta, çabalamaktadır.  Gerçekte devlet kuracağını zanneden Kürtler şöyle düşünsün..
Asırlar boyunca hep Türklerin  kolu kanadı altında yaşadılar, hayatlarını devam ettirdiler. Bir başka millet Kürtlere neden kol kanat germiyor? Neden  ” ..gel bizim yanımıza.. Gelin birlikte yaşayalım..”  demiyorlar? Özellikle İsrail, Amerika ve Avrupa Birliği..  Bu kadar aptal olunmaz.. Daha yakın tarihte, Irak’ta Saddam’ın Zulmünden kaçan Kürtlere Türkiye kapılarını açmadı mı? Dünya sadece seyretmedi mi? Dünyada hangi ülke bu Kürtlerin karnını doyurdu ? Türkiye içinde bulunduğu kötü ekonomisine rağmen, kendi aç insanlarını doyurmayı bırakıp bu Kürtleri doyurmadı mı? Gerçek manada Müslüman olan Kürt, Allah’tan korkar nankör olmaz. Zaten bu Kürtlerin Türkiye’den ayrılmak ve ayrı bir devlet kurmak gibi hevesleri ve amaçları da yoktur. Bu Kürtler Türk Devletine de sadakatle bağlıdırlar. Yahudi dönmelerinin kışkırtması ile hareketlenen ve adım adım isyana doğru yürüyen zavallı bi çare Kürtler ise, kendilerine sahip çıkanları hala Kürt zannederek inanmaktadır. Aklı başında olan ve kendini aydın zanneden Kürtlere buradan bir çağrı yapıyorum :
PKK’yı ve onun destekçisi olan DTP’yi kuranları, yönetenleri bir araştırın. Irkçılığı falan bir tarafa bırakın. Irkçılık-kafatasçılık da Sabetayların icadıdır. PKK militan ve teröristleri zaten Kürt değildir.  Kendilerini Kürt halkının kurtarıcısı olarak ilan eden DTP’yi kuranların, yönetenlerin damarlarındaki kanı araştırın.  Bunların kan yolu ile Kürt olup olmadıklarını araştırırsanız Yahudi dönmeleri Sabetay olduklarını göreceksiniz..  Hodri Meydan.. Damarlarındaki kana güvenen çıksın meydana.. Çıkamazlar.. Meydana çıkarlar ama koparılan kıyametle, çıkarılan fırtına ile, curcuna ile çıkarlar. Hiç şaşırmayın her zaman olduğu gibi yine IRKÇILIKLA, KAFATASÇILIKLA, FAŞİSTLİKLE itham edecekler, yine Yüce Türk Milletini suçlayacaklardır.

Ali KAYA


3 Responses to “Dönmeler Konuşuyor”


 1. 1 Mufit ZIK
  Ocak 30, 2009, 1:07 pm

  Sayın Ali Kaya Kardeşim, Yazının neresini düzelteceğimi bilemedim.İspanyadan iltica eden yahudiler Sabatay değil, Atatürk döneminde Ermeni Agop Martayan Dilaçar TDK da görevlendirildi, Dönme Ahmet Emin Yalman MEB de görevlendirildi..v.s Araştırırsan birçok farklı etnik kökenli insanın ( Arnavut,Gürcü, Abaza,Çerkez,Boşnak, Arap,Rum,Ermeni v.s) o dönemde önemli görevler aldığını görürsün. Atatürk senin anlattığın gibi Kan Irkçılığı yapmamıştır. Yazınız yanlışlarla ve garip yorumlarla dolu. Milliyetçilik yapayım derken Türk Milletinin karakterini oluşturan özelliklerinden tavizler veriyorsunuz. Selçukluları, Osmanlıyı, Barbaros Hayrettini, Mimar Sinanı, Abdülhamiti ve Bilhassa Atatürkü dikkatle inceleyin. Ahilik Kültürünü araştırın.İnsan Hakları konusunda bilgilenin, Ondan sonra yazmadan önce her cümlenizi düşünün. Üç kıtada uzun yıllar hüküm süren bir milletiz ve bu milletin içinde her türden insan var. Zalimlerin zulmünden kaçan bir çok farklı kültürden insanlar sana sığınmışlar. Farklı kişilerle evlenmiş çoğalmış. Bu milletin insanı olmuşlar.Sen istesende istemesende olacaklar. Beni merak ediyorsan atalarım Kafkas göçeri.Dağıstan Derbentten. Rahmetli Babam Kırıkkale Türk Ocağı bşk. idi. Bende 3 dönem Kocaeli Bşk.lığı yaptım.Selamlar

 2. 2 Kadir Aydin
  Haziran 28, 2009, 9:08 pm

  Dilimizde Kac tane Arap’ca,Fars’ca,Fransiz’ca’Ingiliz’ce kelimeler.var? Biz Turkuz at bizim icin cok onemlidir! kac tanemiz at binmeyi biliriz,oz ickimiz Kimizdir ama kac tanemiz Kimiz iceriz ya da tadina bakmisizdir.Japon Japon’ca,Arap Arap’ca,Iran’li Fars’ca yazar konusur.Ya biz? Alfabemiz batidan bir onceki Arapdan geliyor.Turkiye’de kac kisi var oz Turkce yazabilen? milyonda bir! belki. Yukaridaki yazi tam anlami ile sacmalik.Dogruda olsa sacmalik.

 3. Kasım 16, 2012, 6:15 pm

  osmanlı güçlü ikenkorkmazdı şüphesiz dönmelerden de başkasındanda ilk defa osmanlıyı yıkar iken güçlerini kullandılar sonra kurarken tedbirleri aldılar sonrada bakan ve komuta kademesini işgal ettiler dönmelerin listesine bakarsanı durkheyimn talebesi moiz kohenişnarkadaşı gökalpde dönmedir selamlar


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


İstatistikler

 • 2,242,238 Tıklama

Son Eklenen Yazılar

Ocak 2009
P S Ç P C C P
« Ara   Şub »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

En fazla oylananlar


%d blogcu bunu beğendi: