25
Tem
09

Molla rejimi İmam Hatiplerle kuruluyor

Molla rejimi İmam-Hatiplerle kuruluyor

İmam-Hatiplerin açılması, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kaldırılmasıdır

Yıl 1949, günlerden 15 Ocak. Bundan tam 60 yıl önce İmam-Hatip kursları açıldı. Bugünkü İmam-Hatip liselerinin temellerini oluşturan bu kursların açılması ile Atatürk’ün en önemli devrimlerinden Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birliği) Kanunu’na ilk darbe vuruldu.

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu, laik Cumhuriyet’in eğitim politikasının temeliydi. Osmanlı’da eğitim sistemi ikili bir yapıdaydı. Medreselerde dini eğitim verilirken bunların yanında Batı tarzı eğitim veren okullar vardı. Cumhuriyet, bu ikili yapıyı her iki eğitim anlayışıyla birlikte ortadan kaldırdı. Cumhuriyet rejimi, yeni nesli ulusal ve laik bir eğitim sistemi ile yetiştirecekti.

Bugün bir yandan İmam-Hatiplerle, diğer yandan özel okullarla Tevhid-i Tedrisat Kanunu fiilen ortadan kaldırılmıştır. Din adamı yetiştirmek gerekçesiyle kurulan İmam-Hatipler, zamanla laik eğitime alternatif eğitim kurumlarına dönüştüler. 60 yılda sayıları katlanarak artan İmam-Hatiplerde (1958 yılında 26, 1969’da 71, 1997’de ise 600 okul) Cumhuriyet düşmanı militanlar yetişti.


Bu okulların amacının din adamı yetiştirmek olmadığı ülkemizdeki cami sayısı ile yukarıdaki rakamları karşılaştırdığımızda rahatça anlaşılır. Cumhuriyete bağlı din adamı yetiştirmek için açılan ilk imam ve hatip mektepleri Tevhid-i Tedrisat’ın kabul edildiği gün, medreselerin kaldırılmasını takiben, açılmıştır. Ancak bu mektepler 1930 yılında öğrenci azlığı yüzünden kapatılır.

Hangi dönemde kaç İmam Hatip açıldı?İmam-Hatipler CHP’nin eseri

1949 yılına kadar da din adamı yetiştirmek gibi bir ihtiyaç gündeme gelmez. Yani bu okulların açılması, Türkiye’nin ihtiyaçlarının değil, CHP’nin Kemalist Devrim’e ihanetinin sonucudur.

Aynı yıl din derslerinin ilkokullarda okutulmasına başlanmış ve ilk İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. Bakın dönemin İslamcı dergisi Sebilürreşat bu icraatları gerçekleştiren CHP’li Başbakan Şemsettin Günaltay’a nasıl methiyeler düzüyor: “Hiç korkma, sen millete bu saadet ve hürriyeti verirsen bu asil millet seni başının tacı yapar. Er geç bu iş olacaktır; milletin dini üzerindeki bu baskılar kalkacaktır. Temenni ederiz ki, bu büyük zaferi Allah sana nasip etmiş olsun. Çünkü senin bu milletin dinine, ilim ve irfanına çok hizmetin vardır.”

İmam-Hatiplerin açılması, CHP’nin 1947 yılındaki kurultayında aldığı laiklik ve devletçilikte ılımlılaşma kararının bir sonucudur. Zaten Başbakan Günaltay, bu icraatından büyük gurur duyduğunu şöyle açıklamıştır: “İlk mekteplerde din dersleri okutturmaya başlayan bir hükümetin başkanıyım. Bu memlekette Müslümanlara namazlarını öğretmek, ölülerini yıkamak için İmam Hatipleri açan bir hükümetin başkanıyım. Bu memlekette, İslamlığın yüksek esaslarını öğretmek için İlahiyat Fakültesi açan bir hükümetin başkanıyım.”

Kısa bir tarihçe

CHP’nin gericiliğe verdiği bu taviz onu 1950 seçimlerinde kurtarmaya yetmedi ve Demokrat Parti iktidara geldi. DP, göreve gelir gelmez ilk iş olarak İmam-Hatip kurslarının yeterli olmadığı gerekçesiyle İmam-Hatip Okulları’nı açtı. Birinci evresi 4, ikinci evresi 3 yıl olan 7 yıl süreli ve bir bütün teşkil eden İmam-Hatip Okulları’nın sayısı 1971 yılına gelindiğinde 72’ye çıktı.

1972 yılında, ortaokuldan sonra 4 yıl eğitim veren meslek okulu halini alan bu okullar, İmam-Hatip Lisesi adını aldı. Bir yıl sonra da bu okullardan mezun olanlara fark dersi vermeden üniversitelerin edebiyat kollarına gidebilme hakkı tanınmıştır. 1976 yılında CHP-Milli Selamet Partisi hükümeti döneminde İmam-Hatiplere kız öğrenci alınmaya başlandı. 12 Eylül’den sonra İmam-Hatiplerle ilgili bir düzenleme daha yapıldı ve bu liselerden mezun olanların üniversitelerin tüm bölümlerine girebilmelerine olanak sağlandı.

1996-1997 yılında İmam-Hatiplerin yalnızca orta kısmında 214 bin öğrenci okuyordu. 28 Şubat sürecinden sonra İmam-Hatiplerin orta kısımları kapatıldı ve 8 yıllık zorunlu eğitim devreye girdi. 1998 yılında yapılan meslek lisesi mezunlarının üniversiteye girişiyle ilgili yeni katsayı düzenlemesiyle İmam-Hatip mezunlarının İlahiyat Fakültesi dışındaki fakültelere girmeleri zorlaştırıldı. Bu karardan sonra İmam- Hatip okullarının sayısı 600’den 536’ya kadar düştü. Öğrenci sayısı ise 65 bin civarındaydı.

AKP’nin seçim öncesi “katsayı uygulaması değişecek” vaadinin ardından öğrenci sayısı 97 bine ulaşmıştır. Şimdi sıra AKP’nin bu vaadini gerçekleştirmesine gelmiştir!

Meslek lisesi mi, Şeriatçı eğitim yuvası mı?

İmam-Hatiplerin Tevhid-i Tedrisat’a aykırı olduğunuzu söylediğinizde dinci kesim ve iktidar itiraz eder. Bu okullarda laik Cumhuriyet yasalarına göre eğitim verildiğini ve müfredatın Atatürk ilkeleri doğrultusunda hazırlandığını iddia ederler. İmam-Hatiplerin meslek lisesi olduğu ve eğitim-öğretim faaliyetinin bu çerçevede ilerlediği vs. söylenir.

Dincilerin çelişkisi de tam bu noktadadır. Madem bu okullar rejim düşmanı militanlar yetiştirmiyor, yani sadece meslek okulu şu iki basit soruya cevap verin:

1) İslamiyette kadın imam olamayacağına göre bu liselerde niçin binlerce genç kız öğrenim görüyor?

2)Bugün 130 bin civarındaki İmam -Hatip öğrencisi mezun olduğunda onları istihdam edecek cami veya dini kurum var mı?

Tayyip, katsayı adaletsizliği edebiyatıyla toplumu ne kadar kandırmaya çalışırsa çalışsın, amaçları gün gibi ortadadır. İmam-Hatip mezunlarının 1998 yılından önce olduğu gibi rahatlıkla üniversitelerde istedikleri fakültelere girmeleri sağlanmak istenmektedir. Mesele meslek liselilere yapılan haksızlığı gidermek filan değildir.

Bugün mülki idarede ve yargıda görev yapanlar içinde İmam-Hatip mezunu olanlanların sayısı hızla artmaktadır. Belki bir araştırma yapılsa bu oranın yarıya yakın olduğu ortaya çıkar. Eskiden kaymakam, vali olmak isteyenler Mülkiye’ye giderdi, şimdi İmam-Hatip’e gidiyorlar! Devlet kademeleri hızla imamlara teslim edilmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan da imam değil mi?

İmam-Hatip Liseleri sıradan meslek lisesi olsalardı, Şeriatçı partinin kadrolarının neredeyse tamamı bu okullardan mezun olmazdı. Bu durumu tesadüfle açıklayamayız! Bu okullar Cumhuriyet düşmanı güçlerin kendi militanlarını yetiştirdiği kurumlardır. Molla rejiminin kadroları buralarda yetiştirilmektedir.

1949’dan beri Türkiye’nin gitgide sağcılaşması, bu okullardan mezun olan siyasetçiler ve yöneticilerle olmuştur. Çünkü kurulduğu günden itibaren bu okullar Cumhuriyetin devrimci ideolojisine düşman, gerici bir zihniyeti örgütleme işlevi görmüştür. O yüzden Şeriatçı hareket ve AKP için İmam-Hatipler olmazsa olmaz kurumlardır.

İmam-Hatipler ilk kurulduğunda, muhafazar kesime verilen küçük bir taviz olarak görülüyordu. Sonra merkez sağ partilerin oy yarışının bir parçası oldular. Bu yarışa sosyal demokratlar da katıldı. Şimdi ise öyle güçlendi ki bu okullar, artık molla rejiminin temel dinamiği haline geldiler. Buralarda bir yandan kadrolar yetiştirilirken bir yandan da velilere ulaşılarak Şeriatçı harekete ciddi bir taban yaratılmaktadır. Toplum artık İmam-Hatiplerle sadece sağcılaşmamakta, aynı zamanda Şeriatçılaşmaktadır.

1949’a geri dönüş: CHP artık İmam-Hatip’e karşı değil

İmam-Hatiplerin bu niteliği, onun AKP için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gösterir. Bu okulların geleceği Şeriatçı hareketin geleceği demektir. Yalnızca bir seçim vaadinin gerçekleşmesi değildir katsayı sorununun çözülmesi. AKP’nin İmam-Hatip siyaseti asla değişmez. Değişmemesi de doğaldır.

Diğer sağ partiler de İmam-Hatip konusunda çok farklı siyaset izlememektedirler. Bir tek CHP bu konuda farklı bir çizgi izliyordu. Ta ki iki hafta önce yapılan 14. Tüzük ve Program Kurultayı’na kadar. Önceki programında İmam-Hatiplerin “… çok programlı okullar statüsüne dahil edilerek, yalnızca din adamı yetiştirmeye yönelik eğitim yapması” hedeflenirken, yeni kabul edilen programda bu ifadeler tamamen kaldırılmıştır. Yani İmam-Hatiplerin bugünkü yapısına dokunmak artık CHP’nin programında yok!

Bundan tam 60 yıl önce İmam-Hatipleri açarak eğitim sistemini bozan ve Şeriatçılığın önünü açan CHP, bugün yine aynı role soyunmuştur. Yapılanları oy kaygısı ile açıklamak mümkün değildir. CHP, gericilikte Demokrat Parti ile yaptığı yarışı nasıl kazanamadıysa, AKP ile girdiği yarışı da kazanamaz.

Gericiliğe taviz vererek onun tabanını yanınıza çekemezsiniz, tersine gericiliği güçlendirirsiniz. CHP’nin çarşaftan sonra İmam-Hatipleri de savunması içine düştüğü zavallı durumu göstermektedir. CHP artık Şeriatçıların argümanlarıyla politika yapmaktadır.

Türkiye’nin molla rejimine doğru sürüklenmesi AKP ile başlamamıştır. CHP’nin 1947 Kurultayı ile başlayan Altı Ok’tan taviz ve gericilikle uzlaşma çizgisinin sonucudur bugünkü tablo. Şeriatçı hareket, CHP’nin Kemalizme ihaneti sayesinde iktidar olmuştur.

CHP bugün Şeriatçı Şemsettin Günaltay çizgisindedir. Bu gidişatı durduracak tek güç Altı Ok temelinde oluşturulacak devrimci ve Atatürkçü bir örgütlenmedir.

Özgür Billur


0 Responses to “Molla rejimi İmam Hatiplerle kuruluyor”  1. Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


İstatistikler

  • 2.302.368 Tıklama

Son Eklenen Yazılar

Temmuz 2009
P S Ç P C C P
« Haz   Ağu »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

En fazla oylananlar


%d blogcu bunu beğendi: